Ads Top

Sterke resultaten voor Robeco in 2010

Voor Robeco was 2010 een jaar met aantrekkelijke beleggingsresultaten, zowel voor klanten als voor het bedrijf zelf. De financiële markten herstelden sterk in 2009 en bleven ook daarna een gunstige omgeving bieden aan beleggers. Daarnaast is het prettig om te zien dat bijna alle beleggingsproducten positieve rendementen hadden, al was dat voor een deel te danken aan de zwakke euro. Aan het eind van 2010 bedroeg het beheerd vermogen EUR 150 miljard. Voor Robeco is dit het hoogste niveau ooit en het gevolg van een groei van 11% in 2010, na het sterke herstel in 2009 (+22%). In 2010 werd een nettowinst gerealiseerd van EUR 181 miljoen, na een verlies van EUR 11 miljoen in 2009.
In het eerste kwartaal van 2011 zag Robeco een positieve instroom in US premium equity, High Yield en opkomende markten. Institutionele beleggers van buiten India bleven geïnteresseerd in producten van Canara-Robeco. In alle regio's en categorieën was sprake van uitstroom, weliswaar zeer beperkt. Aan het eind van het eerste kwartaal bedroeg het beheerd vermogen EUR 150 miljard, door een netto cash inflow, positieve marktrendementen en een negatieve dollarkoers. Binnen de bruto cashflow zien we een verschuiving van de voorkeur van beleggers van laag naar hoog risico.
In 2010 kenden de meeste volwassen markten weer een positieve groei, die werd ondersteund door ruime overheidsuitgaven en een zeer lage rente. De opkomende markten zetten hun opmars voort met een bijna tweecijferige groei. Vanuit dit oogpunt, en vanuit een visie op de langere termijn, is het beter om de twee soorten markten opnieuw te definiëren als 'lage groei' (westerse economieën) of 'hoge groei' (economieën waarvan de meeste te vinden zijn in Azië of Latijns-Amerika).
Over het algemeen was 2010 een jaar waarin een groot aantal beleggers terugkeerden naar de markt en hun risicobudgetten opnieuw verdeelden. Echter, veel beleggers bleven aan de zijlijn staan omdat zij onzeker waren over de houdbaarheid van de economische groei. Klanten waren weer bereid om meer risico te nemen. Dit stemt overeen met de relatief optimistische visie die Robeco heeft voor de beloning van risico's op de langere termijn. Een waarschuwing is hier echter wel op zijn plaats. De schaarste aan grondstoffen, de aanhoudende groei in hoge-groeimarkten, de bevolkingsgroei en overheidsschulden zouden kunnen zorgen voor een terugkeer van inflatie en het einde van de 'Great Moderation'. Dit zou een ommekeer zijn van een periode van ongeveer 30 jaar met een dalende rente; dit is zeker iets om rekening mee te houden voor een op de langere termijn gericht beleggingsbeleid.
In 2010 heeft Robeco een nieuwe strategie ingezet. Met versterkte aandacht voor het belang van de klant wil Robeco een compacte en concurrerende reeks verantwoorde en actief beheerde beleggingsstrategieën en pensioenoplossingen bieden. Robeco wil zijn klanten adviseren over hoe zij het best kunnen omgaan met de risico's van de terugkeer van inflatie. Inflatie is een van de vijf aandachtsgebieden van Robeco. Het maken van een serie producten waarmee inflatierisico's kunnen worden afgedekt of waarmee juist kan worden geprofiteerd van inflatie, is een van de manieren waarop Robeco het verschil wil maken voor klanten.
In 2014 wil Robeco zijn institutionele marktaandeel in Nederland verdubbeld hebben. Daarom is het institutional salesteam voor Nederland versterkt en in de tweede helft van 2010 is een nieuwe afdeling Investment Solutions opgericht. Alle pensioen- en verzekeringsexpertise die Robeco in huis heeft, is samengebracht in deze afdeling. Investment Solutions wil pensioenfondsen en andere bedrijven van dienst zijn met alles wat zij nodig hebben voor de uitdagingen van vandaag en morgen, zoals de vergrijzing, het ouder worden van de bevolking en de op de loer liggende inflatie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.