Ads Top

Onderzoek naar favoriete betaalmethode consument

Marktleider in cash solutions G4S start binnenkort met een periodiek marktonderzoek om in kaart te brengen wat de favoriete betaalmethoden van consumenten zijn. Tijdens een Ronde Tafel bleek opnieuw dat hierover eigenlijk nauwelijks betrouwbare informatie voorhanden is. En dat terwijl alle bij het Nederlandse geldverkeer betrokken partijen erkennen dat het de consument is die bepaalt hoe er nu, maar ook in de toekomst betaald wordt. Het was voor het eerst dat cash solution suppliers, Nederlandse grootbanken, Consumentenbond, DNB, politie en vertegenwoordigers uit retail en horeca in deze brede samenstelling spraken over de toekomst van cashgeld en het veiliger en efficiënter maken van de cash-cycle.
Alle bij het Nederlandse geldverkeer betrokken partijen zijn het met elkaar eens: de consument bepaalt hoe er betaald wordt en voorlopig is dat nog vooral met contant geld. Dat blijkt uit de door G4S geïnitieerde bijeenkomst die vorige week plaatsvond. Het overleg bracht aan het licht dat alle stakeholders erkennen dat een samenleving zonder contant geld nog ver weg is en dat kosten- en veiligheidsissues de komende decennia onverminderd actueel zullen blijven. Met name detaillisten en horecaondernemers bleken gevoelig voor de wens van de consument om op verschillende manieren te kunnen betalen. Ook voor de banken en DNB blijft contant geld voorlopig een gegeven. Al met al bleek er grote behoefte te zijn aan een integrale benadering van het betalingsverkeer, waarbij zowel de voor- als nadelen van contante en elektronische betalingen mee worden genomen.
"De 'war on cash' is over", aldus G4S-directeur Gert Askes. "Het is duidelijk dat alle partijen erkennen dat we in gezamenlijkheid moeten optreden en niet de ene betaalmethode moeten verguizen ten faveure van de andere. Uiteindelijk is het de consument die beslist hoe hij betaalt - en het is duidelijk dat we daar nog maar weinig over kunnen zeggen."
Naar aanleiding van de succesvolle Ronde Tafel die G4S organiseerde, is er onder de noemer 'Visie op Cash' een speciale community opgericht. Alle aanwezigen, maar ook andere instanties en personen die een elementaire rol spelen binnen het Nederlandse geldverkeer, zullen worden uitgenodigd om aan dit online platform deel te nemen. Bovendien is de bijeenkomst het startpunt voor een structurele overlegstructuur tussen de bancaire wereld en overige marktpartijen, om zo meer energie te kunnen steken in het minimaliseren van de aan contant geld verbonden nadelen. Volgens het bedrijf kunnen alleen dan de maatschappelijke kosten en de kosten voor de afzonderlijke belangengroepen zo laag mogelijk worden gehouden én kan de veiligheid van de gebruikers van cash worden gewaarborgd.
Het Cash Report 2011 krijgt een vervolg en zal een tweejaarlijkse update worden rondom het gebruik van en behoefte aan contant geld in Nederland, afgezet tegen de ontwikkelingen binnen Europa. Op korte termijn zal ook het eerste marktonderzoek onder consumenten van start gaan. Medio juni zal een compleet verslag van de eerste bijeenkomst en de publicatie van het Cash Report 2011 terug te lezen zijn in het magazine Banking & Finance.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.