Ads Top

Pensioen voor zzp'er niet toegankelijk

Naar schatting hebben ongeveer de helft van het aantal zelfstandigen hun oudedagsvoorziening nog niet goed geregeld. Zelfstandigen vinden de regels ingewikkeld, de producten ondoorzichtig en de kosten te hoog. "Er moet een substantiële en laagdrempelige stimulans komen voor ondernemers om te sparen voor de oudedag. Laten we onzorgvuldigheden uit het verleden herstellen en de toetsvrije basisaftrek opnieuw invoeren. Als zzp'ers in staat worden gesteld om op eenvoudige wijze fiscaal vriendelijk een voorziening te treffen, dan betaalt deze investering van de overheid zich in de toekomst dubbel en dwars terug." Dit zegt voorzitter PZO Esther Raats-Coster tijdens de landelijke Dag van de Zelfstandige in Utrecht.
De toetsvrije basisaftrek werd per 1 januari 2003 afgeschaft. Sindsdien is het lijfrenteregime, waarop de meeste zelfstandige ondernemers zijn aangewezen, moeilijk toegankelijk omdat eerst berekend moet worden wat de fiscale ruimte voor aftrek is. Ondernemers worden geconfronteerd met complexe regelgeving en zien hierdoor af van een lijfrentevoorziening. Bovendien is de beeldvorming rond lijfrente en bankspaarproducten niet positief sinds de woekerpolisaffaire.
Het kabinet heeft als maatregel aangekondigd om voor starters het nablijven in de regeling van het pensioenfonds langer fiscaal toe te staan. PZO vindt het een sympathiek voorstel, maar heeft zijn twijfels over de effecten. Het voorstel raakt alleen de groep starters die deelnemen in een pensioenfonds dat de mogelijkheid biedt voor nablijven in de regeling. Een inventarisatie in 2009 wees uit dat 133 van de 563 pensioenfondsen deze mogelijkheid boden. Naar schatting maken 5.000 zzp'ers nu gebruik van de mogelijkheid om de pensioenregeling voort te zetten bij het pensioenfonds. De optie is bij zelfstandigen niet populair omdat deelname in een pensioenfonds weinig flexibiliteit biedt en de zzp'er verplicht wordt om een vaste hoge premie in te leggen. Veel starters kiezen om te investeren en hebben nog geen zekerheid over de verwachte inkomsten.
Het kabinet gaat de oorzaken van de gebrekkige pensioenopbouw van zelfstandigen onderzoeken. Grondig onderzoek naar de feitelijke pensioenopbouw van zelfstandige ondernemers is in Nederland niet voorhanden, daarom steunt PZO het initiatief van het kabinet. PZO vindt echter wel dat de behoeften van zelfstandigen nadrukkelijk meegenomen moet worden in het onderzoek. "Mijn ervaring is dat voor ondernemers de vrijwillige keuze voorop staat. Zelfstandigen beslissen graag zelf op welke wijze zij een voorziening treffen. De pensioendiscussie wordt nu over de hoofden van zelfstandige ondernemers heen gevoerd. Het wordt tijd dat hen gevraagd wordt welke belemmeringen zij ervaren en hoe zij hun pensioen geregeld willen zien." Aldus Raats-Coster.
Met 20.000 leden is PZO de grootste onafhankelijke belangenbehartiger voor zelfstandige ondernemers zonder personeel. PZO behartigt de collectieve belangen van de leden in politiek Den Haag. Daarnaast ondersteunt PZO haar leden met onder meer een juridische helpdesk en andere ledendiensten, zoals collectieve verzekeringsarrangementen. De vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers is opgericht in 2002.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.