Ads Top

Nederlandse verzekeraars doorstaan Europese kapitaaleisentest

Het Verbond van Verzekeraars heeft kennisgenomen van de uitkomsten van de Vijfde Impactstudie (QIS5) voor Solvency II. Daaruit blijkt dat Nederlandse verzekeraars de test goed hebben doorstaan. De meeste verzekeraars voldoen aan de gestelde Europese kapitaaleisen. Dat is niet alleen gunstig voor de stabiliteit van de financiële sector, maar draagt ook bij aan een betere bescherming van de klant.
De Europese koepel van verzekeraars, CEA, wijst er volgens het Verbond desondanks terecht op dat de aanstaande maatregelen geen onbedoelde effecten teweeg mogen brengen. De studie voor QIS5 is gebaseerd op cijfers uit 2009 en vormen een momentopname die gevoelig is voor de beweeglijkheid van de markt. Het simpelweg verhogen van de kapitaalbuffers zou verzekeraars minder flexibel en slagkrachtig maken. Daarnaast vinden ook de verzekeraars dat in de Solvency II-richtlijn het beginsel van proportionaliteit moet worden toegepast op zowel grote als kleine verzekeringsmaatschappijen.
In reactie op de impactstudie vragen verzekeraars in het position paper 'Solvency II: evenwichtige kapitaaleisen versterken en beschermen' aandacht voor het risico dat te strenge solvabiliteiteisen tot te hoge kapitaaleisen leiden en daardoor een averechts effect kunnen hebben. De kapitaalkosten voor de hogere buffers zullen uiteindelijk bij de consument terechtkomen, omdat de premies onder druk komen te staan. Zo voorspellen berekeningen een zorgwekkend forse verhoging van de premies van de basiszorgverzekering, die maatschappelijk en politiek tot de nodige discussie zou kunnen leiden.
Verzekeraars voelen zich in hun reactie gesteund door De Nederlansche Bank. DNB laat in een reactie op de aanbevelingen van EIOPA weten dat het voor de Nederlandse verzekeraars "van belang is dat de kapitaaleis voor zorgverzekeraars goed afgestemd blijft op de Nederlandse markt (...) en dat er een adequate overgangsmaatregel komt voor dochters van Nederlandse verzekeraars in landen buiten de Europese Economische Ruimte."
83% van de verzekeraars namen deel aan de vijfde test. Dat overtreft zowel de Europese deelname aan QIS5 van 68% als de eerdere deelname van Nederlandse verzekeraars aan QIS4 van 51%. Volgens DNB hebben verzekeraars hiermee een flinke inspanning verricht en een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op Solvency II.  

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.