Ads Top

Verzekeraars, politie en OM zetten schouders onder krachtige fraudeaanpak

Een krachtige landelijke bestrijding van verzekeringsfraude door de branche en de overheid: dat is het doel van het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude, waaronder het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de politie en het Openbaar Ministerie hun handtekening hebben gezet. De intensivering van de onderlinge samenwerking richt zich op de bestrijding van verzekeringsfraude in brede zin, dus zowel voor schade-, levens- als zorgverzekeringen. Namens de politie is de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland (BR NON ) belast met de opsporing van verzekeringsfraude.

De vier partijen willen beter zicht krijgen op de aard en omvang van de verzekeringsfraude door alle fraudemeldingen van de verzekeraars centraal te registreren en te analyseren. Daardoor kunnen de juiste preventieve maatregelen genomen worden en kan fraude beter worden opgespoord. Ook vergroot het convenant de pakkans, wat tevens (mogelijke) plegers van verzekeringsfraude zal ontmoedigen. Daarnaast gaan de partijen een integrale aanpak ontwikkelen die bestaat uit preventie, opsporing en civiel- en strafrechtelijke afhandeling. Preventie en detectie staan in de aanpak voorop. Daarbij handelen verzekeraars lichte fraudegevallen civielrechtelijk af en vindt in beginsel strafrechtelijke afhandeling plaats in zware fraudegevallen. Het proces van informatie-uitwisseling, aangiftes en strafrechtelijke afdoening zal verder worden gestroomlijnd. Periodiek zullen ook thema’s worden benoemd zoals bijvoorbeeld fraude met autoschadeverzekeringen (zoals ruitschade) of reisverzekeringen, waar de vier partijen extra aandacht aan zullen besteden.

De effecten van verzekeringsfraude zijn vergaand. Verzekeringsfraude kan mens en goed in gevaar brengen zoals bij brandstichting, opzettelijke aanrijding of zorgfraude, maar blijkt ook vaak verband te houden met andere vormen van criminaliteit. Daarnaast kost fraude niet alleen verzekeraars, maar ook de samenleving veel geld. Verzekeringsfraude kost een gezin op jaarbasis gemiddeld 150 euro aan extra verzekeringspremies. Op jaarbasis leidt fraude met schadeverzekeringen tot een kostenpost van ongeveer 900 miljoen euro. Dit is ongeveer 15 procent op het totale schadebedrag van 6 miljard euro. Ongeveer 10 procent van het aantal schadeclaims kan als frauduleus worden aangemerkt. De zorgverzekeraars hebben door controle- en fraudebeleid in 2009 in totaal 184,5 miljoen euro bespaard. Dit bedrag omvat 177 miljoen euro aan onterechte declaraties en 7,5 miljoen euro aan declaraties die opzettelijk onjuist zijn ingediend (fraude).

1 opmerking:

  1. Capital Lending and Mortgage Group offer Business Financing,loans to suit your business plan. Get quick & easy access to the funding you need now,Get the financing you need to help your business grow Quickly. Apply Now, Quick and Hassle Free Process, Free Paperwork Assistance, Safe and Secure Transaction. Flexible Repayment. Quick Approval. Highlights: Providing Flexible Cash Email: capitallendinghelpdesk@gmail.com
    Whats App: +91 9108256518

    BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.