Ads Top

Nog geen herstel financiële positie MKB in 2011

Ondanks het voorzichtige economische herstel zal de solvabiliteit van MKB-bedrijven naar verwachting licht dalen in 2011. De solvabiliteit, de maatstaf die aangeeft in hoeverre bedrijven aan hun langetermijnverplichtingen kunnen voldoen, daalt naar verwachting van 27,1% in 2009 naar 26,5% in 2011.

In de bouw wordt de sterkste daling van de solvabiliteit verwacht. Ook in sectoren die sterk leunen op de particuliere consumptie zoals de detailhandel, horeca en persoonlijke dienstverlening zal de solvabiliteit afnemen. In internationaal georiënteerde MKB-sectoren zoals de industrie en de transportsector stijgt de solvabiliteit juist. Dit blijkt uit het rapport 'De financiële positie van het MKB in 2010 en 2011' van EIM.

De bescheiden afzetgroei die wordt verwacht in het MKB gaat gepaard met een kleine groei van de vlottende activa en de investeringen in het MKB. De afgelopen jaren stonden voor het MKB in het teken van kostenbeheersing om zo enigszins het winstniveau op peil te houden. Het voorraadpeil en de hoogte van liquide middelen werden laag gehouden om de kosten te drukken. Nu de afzet in het MKB weer aantrekt nemen deze vlottende activa weer langzaam toe. De verbeterde perspectieven leiden tot een bescheiden groei van de investeringen. Het gaat hierbij vooral om vervangingsinvesteringen (machines, computers, transportmiddelen), die de afgelopen jaren door de crisis waren uitgesteld.

Het MKB is voornamelijk aangewezen op externe financiers om deze investeringen te financieren. Door de aangescherpte kredieteisen van banken zal het moeilijker worden om voor alle geplande investeringen financiering te bemachtigen. De winstontwikkeling biedt nog weinig perspectief om investeringen intern te financieren en om het eigen vermogen te laten groeien. In 2010 daalde het eigen vermogen van het MKB met 1%. De verwachting is dat het eigen vermogen verder afneemt met 0,75% in 2011.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.