Ads Top

Autoverzekeringen na 1 maart duurder

Eind 2010 gaf De Nederlandsche Bank het signaal af aan autoverzekeraars dat de lage premies een reëel gevaar vormen voor een gezonde bedrijfsvoering. Klaverblad, Univé en Unigarant hadden toen al besloten premieverhogingen door te voeren. Andere verzekeraars hebben dat voorbeeld inmiddels gevolgd.

De verwachting is dat nog meer verzekeraars de premies laten stijgen in de loop van dit jaar. Behalve de premiestijging maakt ook de verhoging van de assurantiebelasting per 1 maart autoverzekeringen duurder. Deze belasting stijgt van 7,5% naar 9,7%, een verhoging van 2,2%. De verhoging van de premie en de assurantiebelasting zorgen ervoor dat autobezitters op jaarbasis tientallen euro's meer gaan betalen voor hun autoverzekering.

De premies van autoverzekeringen waren de afgelopen jaren erg laag als gevolg van de toegenomen concurrentie. Independer.nl is in augustus 2006 gestart met een premie-index voor autoverzekeringen, die bij de start op 100 punten is gesteld. Uit die index blijkt dat autoverzekeringen in mei 2008 het goedkoopst waren. De index stond toen op 69 punten. Vanaf dat moment zijn de premies gelijk gebleven of licht gestegen. Inmiddels staat de index op 78 punten. Dat betekent dat autoverzekeringen sinds mei 2008 13% duurder zijn geworden. Dit komt neer op ruim 50 euro per jaar.

Delta Lloyd heeft vorig jaar zijn premies naar boven bijgesteld met 5-10%. Klaverblad en Univé hebben hun premies met resp. 7,5% en 5% verhoogd. Verzekeraar ASR heeft half februari zijn premies (8-10%) verhoogd en Turien & Co. volgt per 1 maart met 2,5-5%. De autoverzekeringen van Unigarant zijn per 1 februari 2-25% duurder geworden. Door vóór 1 maart een autoverzekering af te sluiten en de premie voor een jaar vooruit te betalen, kunnen consumenten deze premiestijging nog een jaar uitstellen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.