Ads Top

Woekerpolisoverleg met ING in ernstige impasse

De onderhandelingen tussen Stichting WPC (Woekerpolis Claim) en de verzekeraars van ING Groep (Nationale-Nederlanden, ING Verzekeringen en RVS) over de nadere uitwerking van het in 2008 door hen gesloten woekerpolisakkoord, zijn in een ernstige impasse geraakt. ING weigert op essentiële punten om zich aan te sluiten bij de vorig jaar door WPC met Achmea, AEGON en Delta Lloyd gesloten uitwerkingsregelingen. Hiermee negeert ING ook een dringende oproep van minister De Jager van Financiën aan verzekeraars. Jasper van Schaaik, voorzitter van Stichting WPC: "Het is ondenkbaar dat ING hiermee wegkomt. Stichting WPC zal ING blijven achtervolgen totdat zij haar compensatieregeling in lijn brengt met die van Achmea, AEGON en Delta Lloyd."
Stichting WPC heeft met alle grote aanbieders van beleggingsverzekeringen, daaronder begrepen de verzekeraars van ING Groep, een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten die voorziet in compensatie van te hoge kosten in beleggingsverzekeringen. Deze overeenkomsten gaan ervan uit dat nog nadere afspraken met de verzekeraars worden gemaakt over de precieze manier waarop de compensatie voor klanten moet worden berekend. Met Achmea, AEGON en Delta Lloyd zijn die afspraken ondertussen vastgelegd in uitwerkingsregelingen. Voor Stichting WPC vormen die uitwerkingsregelingen een standaard waarmee ook de andere verzekeraars rekening moeten houden, in het bijzonder daar waar het betreft transparantie van kosten en de behandeling van zogenaamde 'schrijnende gevallen'. In een brief van 16 december 2010 aan de Tweede Kamer stelt ook minister De Jager dat het zeer wenselijk is dat de sector één lijn trekt in het omgaan met deze schrijnende gevallen.
In de overeenkomst op hoofdlijnen die Stichting WPC in november 2008 met de verzekeraars van ING sloot, is afgesproken dat deze verzekeraars hun klanten met een beleggingsverzekering vóór het einde van 2010 zouden informeren over de naar verwachting door hen te ontvangen schadevergoeding. Stichting WPC verwijt ING Groep dat zij deze deadline niet heeft gehaald. Jasper van Schaaik: "Als ING zich zou conformeren aan de afspraken met Achmea, AEGON en Delta Lloyd, waren we er allang uit geweest en hadden de polishouders geweten waar zij aan toe zijn. Wij roepen ING dan ook op om nu snel met ons tot een uitwerkingsregeling te komen zodat de klanten vóór 1 april 2011 een compensatieoverzicht hebben ontvangen."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.