Ads Top

Juiste weergave vermogen voor havenpensioen in jaarrekeningen Aegon

In de jaarrekeningen van Aegon is het beklemd vermogen van de in Optas Pensioenen N.V. omgezette Stichting PVH juist weergegeven. Werkgevers en vakbonden in de haven in Rotterdam hadden de pensioenverzekeringen voor de havenwerknemers ondergebracht in de stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven (Stichting PVH). Die Stichting PVH hebben zij later omgezet in een naamloze vennootschap, uiteindelijk de commerciële pensioenverzekeraar Optas Pensioenen N.V. In 1996 hebben werkgevers en vakbonden besloten om de aandelen in Optas Pensioenen onder te brengen bij Stichting Optas.
Aegon heeft in 2007 Optas Pensioenen van Stichting Optas gekocht en daarvoor € 1,5 miljard aan Stichting Optas betaald. De havenwerknemers, verenigd in de Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven (Stichting BPVH), menen dat zij recht hebben op dat geld ter verbetering van hun pensioenaanspraken. Daarover was een conflict ontstaan met Stichting Optas. Stichting BPVH en Stichting Optas jhebben inmiddels een schikking bereikt.
Bij het omzetten van een stichting in een N.V. ontstaat op grond van de wet (art. 2:18 lid 6 Burgerlijk Wetboek) een zogeheten beklemd vermogen. Toen stichting PVH werd omgezet in Optas Pensioenen is in 1997 zo’n wettelijk beklemd vermogen ontstaan. Dit beklemd vermogen mag zonder toestemming van de rechter niet anders worden besteed dan vóór de omzetting in de statuten van Stichting PVH was voorgeschreven.
Volgens Aegon is dat wettelijk beklemd vermogen het saldo van alle vermogensbestanddelen op het moment van de omzetting van Stichting PVH. Dat saldo bedroeg per eind 2007 ongeveer € 770 miljoen. Zo is het ook in de jaarrekeningen van Aegon opgenomen.
Volgens Stichting BPVH is niet dit gefixeerde saldo, maar het gehele vermogen (alle activa en passiva) van de omgezette stichting beklemd. Het hele vermogen van Stichting PVH was bijeengebracht voor de pensioenen en na omzetting is dat hele vermogen volgens Stichting BPVH wettelijk beklemd. De gedachte daarachter is dat het hele vermogen aan de verbetering van de pensioenen moet worden besteed.
Stichting BPVH is een zogeheten jaarrekeningprocedure bij de ondernemingskamer in Amsterdam begonnen tegen Aegon.
Volgens Stichting BPVH is door de omzetting van Stichting PVH in Optas Pensioenen het hele vermogen van Optas Pensioenen beklemd. Het vermogen van Optas Pensioenen bedraagt € 1,7 miljard. Dat vermogen is volgens Stichting BPVH beklemd en mag Aegon in haar jaarrekeningen over 2007 niet bij haar eigen vermogen meetellen. Daardoor zou het resultaat van het vermogen van Aegon € 1,7 miljard te hoog zijn voorgesteld.
Stichting BPVH heeft de ondernemingskamer verzocht Aegon opdracht te geven haar jaarrekeningen hieraan aan te passen.
De ondernemingskamer heeft op 5 augustus 2009 (LJN BJ4684) het verzoek van Stichting BPVH afgewezen. Volgens de ondernemingskamer is het beklemd vermogen ad € 770 miljoen van de in Optas Pensioenen N.V. omgezette stichting PVH op juiste wijze in de jaarrekeningen van Aegon over 2007 weergegeven.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.